PROCÉS DE SELECCIÓ PER A UNA PLAÇA D'ORDENANÇA

15/05/2024

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINALITZAT

FORUM necessita incorporar, per a l'Oficina d'Habitatge i Rehabilitació, una plaça d'ordenança en règim laboral.

Jornada: 37,5h setmanals (de dilluns a divendres)

Funcions:

- Tasques d’atenció als usuaris, registre de trucades i visites, entrada i gestió de dades i expedients.
- Tasques de suport a l’àrea econòmica (gestió de factures, gestió i control de proveïdors, control de material i compres …)
- Tasques de suport a l’àrea tècnica (preparació d’ordres de treball, aprovacions de despesa, gestió albarans…)
- Tasques d’administració de suport a gerència

Requisits:

- Podeu consultar les bases i la convocatòria aquí, al Butlletí Oficial de la Província, així com al portal de transparència de l’Ajuntament de Manresa.

Interessats/des podeu presentar presencialment o enviar sol·licitud i documentació requerida a les bases, a sobre tancat, a l’atenció de la Comissió de Selecció del lloc d’Ordenança, a les oficines de FORUM, a Plaça Immaculada, 3 (baixos), 08241 de Manresa, per correu certificat, a la mateixa adreça, o per correu electrònic a forum@forumsa.cat.
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria