Ajuts de la Generalitat de Catalunya

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL 2017
El passat 17 de maig de 2017, s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges.

Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.

Hi poden accedir les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges. També poden ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les Administracions propietàries dels edificis d'habitatges.

S'estableixen els següents terminis per a la presentació:

• Per a les sol·licituds que no han iniciat les obres abans del 18 de maig de 2017 i només per les actuacions relatives a l’estat de conservació dels fonaments, estructura i instal·lacions que poden representar un risc per la seguretat de les persones o per la realització dels ajustos raonables per una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat , quan a l’edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o mes grans de 65 anys, el termini de presentació s' inicia el 18 de maig de 2017 i finalitza el 31 de juliol de 2017.

• Per les obres iniciades a partir de l’11 d’abril de 2013 i que no es trobin incloses en el punt anterior, el termini s’inicia el 18 de maig de 2017 i finalitza el 30 de juny de 2017.

 
Consulteu tota la informació al web de la Generalitat de Catalunya.

Podeu trobar mès informació i els impresos necessaris en aquest enllaç.
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria