SUBVENCIÓ AL PAGAMENT DEL LLOGUER: NOUS SOL·LICITANTS 2018

 

Servei per a la tramitació de les subvencions que ofereix la Generalitat de Catalunya per ajudar els arrendataris amb més dificultats econòmiques a pagar el lloguer, i el posterior control del pagament de lloguer per part de l’Oficina Local d’Habitatge.


CONVOCATÒRIA PER A NOUS SOL·LICITANTS 2018: tancada


La convocatòria per a sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer 2018 va finalitzar el passat 29 de juny.

Actualment estem tramitant els expedients presentats i, quan calgui, es requerirà la documentació que pugui mancar als expedients mitjançant la publicació de llistats de requeriments.

Per consultar aquestes llistes podreu adreçar-vos personalment a les oficines de FORUM o bé connectar-vos al web de la Generalitat.

En el llistat de requeriments de documentació trobareu la següent informació:

- Expedient és el vostre número d'expedient
- Data Registre és la data de presentació de la sol·licitud
- DNI/NIE són els quatre primers dígits del vostre document d'identificació seguits de X per tal de preservar la vostra identitat
- Perceptor són les inicials del vostre nom i cognoms
- Documentació a aportar és la documentació que heu d'aportar i/o les esmenes que heu de fer en el vostre expedient.

Recordeu que d'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es fa saber a les persones que figuren al llistat que disposen d’un termini de 10 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta notificació a tauler d’aquesta entitat gestora per presentar tota la documentació indicada i/o esmenar les deficiències que s’han detectat. En cas de no fer-ho, s’entendrà que desisteixen de la seva petició, d’acord amb l’article 68.1 de la mateixa llei anunciada.


Per a més informació sobre les convocatòries accediu a la pàgina d'informació de la Generalitat.Fiscalitat
Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.

Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria