SUBVENCIÓ AL PAGAMENT DEL LLOGUER: NOUS SOL·LICITANTS 2017

Servei per a la tramitació de les subvencions que ofereix la Generalitat de Catalunya per ajudar els arrendataris amb més dificultats econòmiques a pagar el lloguer, i el posterior control del pagament de lloguer per part de l’Oficina Local d’Habitatge.


CONVOCATÒRIA PER A NOUS SOL·LICITANTS 2017: tancada


La convocatòria per a sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer 2017 va finalitzar el passat dilluns 19 de juny.

Durant les properes setmanes es tramitaran els expedients presentats i, quan calgui, es requerirà la documentació que pugui mancar als expedients mitjançant la publicació de llisats de requeriments.

Per consultar aquestes llistes podreu adreçar-vos personalment a les oficines de FORUM o bé connectar-vos al web de la Generalitat.

En el llistat de requeriments de documentació trobareu la següent informació:

- Expedient és el vostre número d'expedient
- Data Registre és la data de presentació de la sol·licitud
- DNI/NIE són els quatre primers dígits del vostre document d'identificació seguits de X per tal de preservar la vostra identitat
- Perceptor són les inicials del vostre nom i cognoms
- Documentació a aportar és la documentació que heu d'aportar i/o les esmenes que heu de fer en el vostre expedient.

Recordeu que d'acord amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 59.6.b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, disposeu d'un termini de 10 dies, a partir de l'endemà de la publicació del llistat corresponent, per presentar la documentació indicada i/o esmenar les deficiències que s'han detectat.


Per a més informació sobre les convocatòries accediu a la pàgina d'informació de la Generalitat.


Fiscalitat
Atès que la prestació per al pagament del lloguer és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria