CONCURSOS I LICITACIONS

PERFIL DEL CONTRACTANT

D’acord amb l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, sa, empresa pública, com a poder adjudicador no administració pública, fa públic el Perfil del Contractant.

Perfil del ContractantINSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ

D’acord amb la lletra b) de l’article 175 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, sa, fa públiques les Instruccions Internes de contractació per les quals es regulen els seus procediments de contractació. Aquestes Instruccions Internes van ser aprovades pel Consell d’Administració de 3 de desembre de 2008.

Instruccions Internes de ContractacióLICITACIONS EN CURS

Actualment no hi ha cap licitació oberta.
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria