AJUTS AL LLOGUER: RENOVACIÓ 2019

Les prestacions al pagament del lloguer són prestacions socials de caràcter econòmic que s’atorguen per un any i que són prorrogables per anualitats successives, en funció de les dotacions pressupostàries de cada exercici, mentre les persones beneficiàries mantinguin les condicions necessàries per la renovació.


CONVOCATÒRIA DE RENOVACIÓ 2019: tancada


RESOLUCIONS

Ja s’han publicat els primers llistats de resolucions corresponents a persones sol·licitants de la renovació de l’ajut 2019. Les persones que apareixen als llistats de resolució han rebut un SMS en el qual se'ls informa de la resolució i, només en el cas dels FAVORABLES, de la necessitat d'aportar la resta de rebuts de lloguer pagats fins aquell moment i que no es van presentar quan es va formalitzar la sol·licitud.

En els llistats de resolucions trobareu la següent informació:

- Expedient és el número d'expedient.

- Inicials del nom i cognoms del sol·licitant

- DNI/NIE són els quatre primers dígits del document d'identificació del sol·licitant seguits de X per tal de preservar la identitat d’aquest.

- Sistema de pagament

- Import de la subvenció

  • Presentació de rebuts

La presentació dels rebuts de lloguer s'ha de fer juntament amb l'imprès que trobareu al peu d'aquesta pàgina. L'imprès ha d'estar degudament emplenat amb les dades de la persona sol·licitant, el número d'expedient i el número de sol·licitud.
 
 

Per a més informació sobre les convocatòries accediu a la pàgina d'informació de la Generalitat.


Atenció: Fiscalitat d'aquesta prestació
Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l'IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l'obligació de presentar la declaració d'IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.
 
 
 
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria