AJUTS AL LLOGUER: RENOVACIÓ 2018


Les Prestacions per al pagament del Lloguer són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.
 

CONVOCATÒRIA DE RENOVACIÓ 2018: tancada

Llistats REQUERIMENTS

Ja s'han publicat els primers llistats de requeriments corresponents a persones sol·licitants de la renovació dels Ajuts 2018. Per consultar aquestes llistes podeu adreçar-vos personalment a les oficines de FORUM o bé a través del web de la Generalitat.

En el llistat de requeriments de documentació trobareu la següent informació:

- Expedient és el vostre número d'expedient
- Data Registre és la data de presentació de la sol·licitud
- DNI/NIE són els quatre primers dígits del vostre document d'identificació seguits de X per tal de preservar la vostra identitat
- Perceptor són les inicials del vostre nom i cognoms
- Documentació a aportar és la documentació que heu d'aportar i/o les esmenes que heu de fer en el vostre expedient.

Recordeu que d’acord amb la Llei 39/2015, d' 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es fa saber a les persones que figuren al llistat que disposen d’un termini de 10 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta notificació al tauler d’anuncis d’aquesta entitat gestora per presentar tota la documentació indicada i/o esmenar les deficiències que s’han detectat. En cas de no fer-ho, s’entendrà que desisteixen de la seva petició, d’acord amb l’article 68.1 d’aquesta mateixa Llei.

Llistats RESOLUCIONS

Ja s’han publicat els primers llistats de resolucions corresponents a persones sol·licitants de la renovació de l’ajut 2018. Per consultar aquestes llistes podeu adrecar-vos personalment a les oficines de FORUM ( estaran penjats a la recepció) o bé a través del web de la Generalitat.Per a més informació sobre les convocatòries accediu a la pàgina d'informació de la Generalitat.

Atenció: Fiscalitat d'aquesta prestació
Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.
 
 
 
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria